Darülhadis Camii

Darülhadis Camii, Edirne, Türkiye'de bir cami. 1435 yılında II. Murat tarafından Tunca Nehri kıyısında yaptırılmıştır. Yapının bir cami olarak mı yoksa bir medrese olarak mı yaptırıldığı tartışma konusu olmuştur ve muhtelif fikirler mevcuttur. Balkan Savaşı sırasında Bulgarlar tarafından topçu ateşi ile minaresi yıkılmıştır.[1] Caminin kıble tarafında 2 türbe vardır.[2] Bu türbelerde II. Murat'ın iki oğlu ile III. Mustafa ve III. Ahmet'in çocuklarının kabirleri vardır.[3]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.