Kütahya Kurşunlu Cami

Kurşunlu Cami, Kütahya'nın Paşam Sultan Mahallesi'nde bulunan Germiyanoğlu Süleyman Şah zamanına ait 1377 tarihli bir camidir. Camiyi yaptıran Şeyh Mehmet bin Şeyh Alâeddin, ahi büyüklerinden olup, cami yakınında Paşam Sultan Türbesi'nde medfun bulunan Seyyid Nureddin Efendi'nin torunudur.

Kurşunlu Cami
Temel bilgiler
Yer Kütahya, Türkiye
İnanç İslam
Açılış 1377
Durum Etkin
Mimari
Mimari tür Cami
Özellikler
Minare sayısı 1

Camiye Kasımpaşa Camii de denilmesinin sebebi 1520'de Anadolu Beylerbeyi olan Kasım Paşa'nın bu camiyi tamir ettirmesinden dolayıdır.[1]

Mimari yapısı

Kurşunlu Cami son cemaat yeri ortada bir giriş yeri tonozu ve iki yanında küçük kubbe ile son cemaat yeri olan ve ana mahallin kare şeklinde bir kubbe ile örtüldüğü kesme taştan bir mabettir. Caminin minaresinde şerefe altında tuğla mukarnasla yapılan kısmında firuze, yeşil, lacivert, mor renkli sırlanmış tuğlalar dikkat çekicidir. İlk yapıdan olduğu sanılan bir diğer çini, mihraptaki mavi üzerine beyaz “Kelime-i Tevhid” çinisidir.[2]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 77
  2. Kalyon, Mustafa M. Kütahya'da Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, 2000, sayfa, 46
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.