Osmanlı Camii

Osmanlı Camii, Arnavutköy'de bir cami. Horsan şeklinde, 1595 tarihinde yapılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Kilise iken 1991 yılında Anıtlar Genel Müdürlüğünden alınan izne göre cami olarak ibadete açılmıştır. Buraya Rumların yerleşmesiyle birlikte kilise yapıldığı düşünülmektedir.

Mimari yapısı

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Merkez Mahallesi, F21D 10b 2d pafta, 373 parselde bulunan yapı, 1464 m² arsa alanı içinde yer almaktadır. Günümüzde bu parselde bulunan tek katlı kaba yönü taş örgülü yapının marsilya kiremit çatısı ve tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. Camii avlusuna Akşemsettin ile Yıldırım Beyazıt Caddesi’nden olmak üzere iki giriş bulunmaktadır. Akşemsettin Caddesi’nde bulunan kapıdan merdivenlerden inilerek ulaşılan cami avlusunun solunda sonradan yapıldığı bilinen şadırvan, tuvaletler ve çay ocağı bulunmaktadır. Parselde yer alan caminin ise ön (batı cephesi), sağ yan (güney cephesi) ve sol yandan (kuzey cephesi) olmak üzere toplam üç adet girişi mevcuttur.

Tekrar camiye çevrilmesi

Cemaatin yardımıyla düzenlenmiş olan Osmanlı Camii düzenlenişi bu şekilde olmuştur. Kilise ile ilgili bölümler ya yıkılmış ya da düzenlenmiş camiye uygun şekilde yapılmış. Papaz yeri olan oval şeklindeki bölüme duvar çekilerek o bölüme imamın vaaz verdiği kürsü yapılmış, Papaz yerine çekilen duvara kapı yapılmış, içi düzenlenmiş ve oraya imamın giysi değiştirme yeri yapılmıştır. Kıbleye bakan yere bir kaldırım yüksekliğinde yer yapılarak imamın namaz kıldığı mihrap yapılmıştır. Şu anki bahçe girişinin bulunduğu yerde olan tuvaletler yıkılmış ve bahçe girişi yapılmış cemaat yardımıyla bahçenin yıkık duvarları onarılmış veya baştan inşa edilmiştir.

Ekleme olmayıp temelden yapılmış olan minare bisiklet fabrikası olan Salcano tarafından yaptırılmıştır. 2006 yılında caminin iç kısmı ve minare düzenlenip bir kısım yerlere ekleme yapılıp boyanmıştır.

Müştelamati

Caminin bahçesinde tuvaletler, şadırvan ve camiye ait çay ocağı mevcuttur.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.