Karagöz Ahmet Paşa Camii

Karagöz Ahmed Paşa Camii, Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmed Paşa'nın Şahkulu isyanında şehit olmasından sonra vasiyeti üzerine eşi Şah-ı Devran binti Abdullah tarafından 1511 yılında yaptırılmıştır.[1][2] Caminin doğu kapısı yanındaki pencere kemer oyması içinde 1901 tarihli ve Mehterbaşı Seyyid el Hac Mehmed Ağa'nın çeşme kitabesi konmuştur. Ayrıca minber içinde Anadolu Valisi Yeğen Mehmed Paşa’nın çeşme kitabesi olduğu tahmin edilen 1780 tarihli bir kitabede muhafaza edilmektedir.

Karagöz Ahmet Paşa Camii
Temel bilgiler
Yer Türkiye Kütahya
İnanç İslam
Mimari
Tamamlanma 1511
Özellikler
Minare sayısı 1
Malzemeler Kesme taş

Mimari yapısı

Cami iki kapılıdır. İki kapı üzerine de talik hatla taş boya ile yazılmış kitabe vardır. Vakfiyeye göre küçük çapta bir külliye olarak yapılmıştır. XVI. y.y. başlarında Osmanlı Mimarisi'nde Sinan dönemi öncesinin ilgi çekici eserlerinden kabul edilebilir. Bugün sadece cami ile medresenin bulunduğu bilinen yerdeki avlusu durmaktadır. Tamamen kesme taş kaplamalı Kütahya camilerinin kubbesi en büyük olanına sahip tek kubbeli, revaklı, son cemaat yeri bulunan, minare gövdesi tuğladan bir yapıdır. Eski durumun da, kubbe kasnağı üzerindeki kademeli bir kiremit çatı taşıdığı bilinir. Cami 1970 senesinde esaslı bir onarımdan geçmiş ve bu örtü kaldırılarak kurşunla kaplanmış, son cemaat yerinde de bazı değişiklikler yapılmış ve oldukça başarılı olan bu onarımla son şeklini almıştır. Şimdiki avlunun ve şadırvanın bulunduğu yerdeki medresede iki taraflı üçer oda ile kuzeyde bir dershane odasının bulunduğu eski durumunu bilenlerce rivayet edilmiştir.[3]

Medrese avluyu çevrelediği için camiye şimdiki son cemaat yerinin iki tarafında bulunan tonozlu bölümlerden girilmekte idi. Bugünkü şekli ile son cemaat yeri ortada iki sütunun taşıdığı, üç kemerli bir açıklıkla kuzeye bakmaktadır. Sıvalı bölümler raspa edildiğinden, kemerlerin tuğladan olduğu açığa çıkmış ve bunlar olduğu gibi bırakılmıştır. Sütun başlıkları ise basit fakat yastıklıdır. Yapıdan, minare ve kemerler dışında tuğlanın kesme taş ile birlikte dekoratif olduğu görülmektedir. Cephelerin üst kısmında ikişer tepe penceresi, güneyde, mihrabın üstün de tek bir daire pencere, üç cephede hafif destek payandalar, yüksek küp biçimindeki ana mekanın dış görünüşüne hafif bir hareket sağlamaktadır. Kuzey duvarı ile batı duvarının arasındaki bölümde tek bir sütuna oturtulmuş mahfile, minareye de çıkılan merdivenle ulaşılır. Bu bakımdan mahfil yerinin orijinal olduğu anlaşılmaktadır. Bir kısmı mermer olarak görülen mihrap; yarım ongen nişin üstündeki mukarnaslı dolguyu çevreleyen geniş ve süslemesiz bir çerçeve şeklindedir.[4]

Galeri

Kaynakça

  1. Karagöz Ahmed Paşa vakfiyesi
  2. Karagöz Ahmed Paşa Camii kitabesi (1893 yılındaki tamirini müteakip konmuştur)
  3. İ. Aydın Yüksel Osmanlı Mimarisi C. 5. s.321 – 322
  4. Kalyon, M., Kütahya'da Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, 2000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.