Balıklı Tekkesi

Balıklı (Şeyh Bahşî) Tekkesi, Kütahya'nın Balıklı Mahallesi'nde bulunan 14. yüzyıl eseri tekke.

Balıklı (Şeyh Bahşî) Tekkesi
Temel bilgiler
Yer Kütahya, Türkiye
İnanç İslam
Açılış 14. Yüzyıl
Durum Etkin
Mimari
Mimari tür Tekke

Bu bina şekil itibarıyla Kütahya'daki binaların en eskilerinden olup aynı şehirdeki Takkeciler Camii ile yakın zamanda yapılmıştır. Sonradan tekke yapılmıştır. 1750'de Anadolu Eyaleti Valisi Yahya Paşa zamanında esaslı surette tamir ettirilmiş ve semâhane kapısı üzerine de kitabe konmuştur.

Tekkenin ilk yıllarında Elmalılı Sinan Ümmî halifelerinden[1] Şeyh Muslihiddin Efendi şeyh oldu ve 1661'de vefatından sonra oğlu İsmail Efendi kendisine halef oldu. İsmail Efendi'nin yerine 1701'de oğlu Bahşî Efendi geçmiş ve bu aile bundan sonra Bahşî-zâde diye şöhret bulmuştur. Bahşî-zâde ailesi Balıklı Tekkesi bahçesinde medfûndur.[2] Tekke, restorasyonlardan sonra ibadethane olarak kullanılmaktadır.

Galeri

Kaynakça

  1. Sinan Ümmî; Türk tarikatlarından Halvetiyye Tarikatı'nın Yiğit başı şubesinden ârif bir zattır, Kutbü'l Meâni isminde bir eseri ile divanı vardır.
  2. Uzunçarşılı, İ.Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaasıi 1932, s, 123-124
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.