Kurbanzade Camii

Kurbanzade Camii, Muğla'da 17. yüzyıl Osmanlı dönemine ait tarihi cami.

Kurbanzade Camii
Temel bilgiler
Yer Muğla, Türkiye
İnanç İslam
Açılış 1875≤
Durum Etkin
Mimari
Mimari tür Cami
Özellikler
Minare sayısı 1

Yapım yılı kesin olarak bilinmese de vakıf kayıtlarından 1875 yılından eski olduğu bilinmektedir. Camiyi Nakşibendi Halidiyye kolunda Kurbanzade Hacı Süleyman Efendi yaptırmış, burayı aynı zamanda bir Nakşibendi dergâhı haline getirmiştir. Kurbanzâde Hacı Süleyman Efendi bu caminin hem imamlığını, hem de dergâhın postnişinliğini yapmıştır. Bazı kaynaklarda bu caminin bahçesinde medrese olduğu da kayıtlıdır.[1]

Kaynakça

  1. ÖNAL, Mehmet Naci, (2001), Hoca Ahmet Yesevî Tesirindeki Muğla Erenleri, I. Türk Dünyası Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri, 21-22 Nisan 2000, Muğla, s. 167-183.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.