Kızılbey Camii

Kızılbey Camii, Ankara'da şimdi Ulus'ta bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü binasının bulunduğu yerde idi. Banisi Kızıl Bey, Anadolu Selçuklu emirlerinden, I. İzzeddin Keykâvus'un hizmetinde bulundu. Bazı kaynaklarda adı Seyfeddin Kızıl Bey olarak geçer.

Camimin minberi Germiyanoğlu Yakub bin Alişir tarafından yaptırılmıştır. Minber sonradan harap olduğundan kitabesi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne nakledilmiştir. Kızıl Bey Camii'nde bulunan ahşap minber ile Selçuklu tahtı, Ankara Etnografya Müzesi'nde teşhir edilmektedir.[1] Kitabeye göre minber 1299 yılında Yakub bin Alişir III. Alâeddin Keykubad'ın hizmeti altındayken yaptırmıştır. Kitabedeki "Elemirü'lecellükebir" tabirinden Yakub Bey'in nüfuzlu emirlerden olduğu anlaşılır.[2][3]

Kızılbey Vakfı arazisi üzerinde Merkez ve Ziraat Bankası binaları bulunmaktadır. Daha sonraki yıllarda Kızıl Bey'in adı Ankara’da bir dergi dairesine verilmiştir.[4][5]

Kaynakça

  1. Abdülkerim Edoğan-Mehmet Narince, Tarihi ve Edebi Şahsiyetleriyle Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, 2007
  2. Halil Ethem Bey, Tarihi Osmanî Encümeni dergisi, cüz, 2, sayfa, 113
  3. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 71
  4. Abdülkerim Erdoğan, Unutulan Şehir Ankara, Akçağ Yayınlaraı, Ankara, 2004
  5. Abdülkerim Erdoğan-Gökçe Günel-Ali Kılcı, Tarih İçinde Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.