Hatuniye Camii, Kütahya

Hatuniye Camii, Kütahya'nın Mecidiye Mahallesi'nde bulunan 15. yüzyıl eseri cami.

Hatuniye Camii
Temel bilgiler
Yer Kütahya, Türkiye
İnanç İslam
Açılış 15. yüzyıl
Durum Etkin
Mimari
Mimari tür Cami
Özellikler
Minare sayısı 1

Caminin kitabesi 1650-1651 senesini gösteriyorsa da bu tarih tamir ve minaresinin yapıldığı tarihtir.[1] Balıklı Tekkesi Şeyhi Muslihiddin Efendi'nin kız kardeşi Rabia Hatun tarafından yaptırıldığı için Hatuniye adını almıştır.

Özellikleri

Yüksek ve zarif tuğla minaresi ile dikkat çeken Hatuniye Camii kesme taştan yapılmıştır. Tek kubbeli ana mekanın, üç kubbe ile örtülü son cemaat yeri ve yine batısında kubbeli ve biraz yüksekçe Rabia Hatun Türbesi bulunur. Son cemaat yerindeki kubbelerin biri batıda türbenin önüne, ortadaki giriş kapısını da geçerek doğuya kaymış ve diğeri de doğudadır. Son cemaat yeri ortada iki mermer sütün ve doğu ve batısında taş duvarlar üzerine binmiş üç sivri kemerlidir. Revaklar, ana mekandan bir metre kadar daha geniş olduğu için, soldan yani doğudan bir metre kadar dışarı çıkmıştır. Kemerler ve sütunların arası ahşap camekanlı olup, kemerlerden aşağı kısmı ayrıca demir parmaklıklarla emniyet altına alınmıştır. Son cemaat yerinin doğusunda imam odası ahşap bir camekan ve kapı ile ayrılmıştır. Batısında ise minare kapısı ve türbeye giriş kapısı vardır. Türbe yarım metre kadar yüksek bir zemindedir. İki sandukanın bulunduğu türbede, kıble tarafında alçı pencere sağda bir dolap ve solda da caminin ana mekanına açılan bir pencere vardır. Türbenin, revaklardaki kadar büyüklükte bir kubbe ile üstü kapanmıştır. Ana mekana giriş kapısı dikdörtgen motifli ahşaptır. Soldan kadınlar mahfiline 11 basamaklı ahşap merdivenle çıkılan yerin altında ancak iki kişinin namaz kılabileceği müezzin mahfili vardır. Gerek camide gerekse türbede sekiz uçlu yıldız şeklinde, cam yağ kandilleri bulunan avize vardır. Camiin mihrabı dört sıra mukarnaslı nişi ile etrafı çerçevelidir. Ahşap minber ve kadınlar mahfilinin batı tarafındaki tavan kare şeklindeki çubuklarla şekillendirilmiştir. Mihrap duvarı ve doğu duvarında ikişer alçı pencere vardır. Caminin doğu duvarında iki ve kuzey duvarında iki pencere vardır. Bu pencereler devrinin Osmanlı Mimarisi'ne uygun olarak dikdörtgen biçimindedir.[2]

Galeri

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 122
  2. Kalyon M. Kütahya'da Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, 2000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.