Kütahya Meydan Camii

Arslan Bey (Meydan) Camii, Kütahya'nın Meydan Mahallesi'nde bulunan 15. yüzyıl eseri cami.

Arslan Bey (Meydan) Camii
Temel bilgiler
Yer Kütahya, Türkiye
İnanç İslam
Açılış 1413
Durum Etkin
Mimari
Mimari tür Cami
Özellikler
Minare sayısı 1

Caminin kitabesi yoktur. Evliya Çelebi camiyi "Bey Camii" olarak ismlendirmiştir.[1] Camiyi Osmanlı ümerasından Bicaroğlu Arslan Bey yaptırmıştır. Arslan Bey, Çelebi Mehmed ve II. Murad zamanının ileri gelenlerindendir. Büyük babaları Anadolu Selçuklu Devleti ümerâsındandır. Arslan Bey'in kardeşi Hamza Bey'in Tokat'ta yaptırdığı bir cami vardır ve kendisi de orada medfundur. Tavşanlı'da eserleri vardır ve türbesi de oradadır.[2] 1413 ve Kasım 1426 tarihli vakfiyeleri mevcuttur.[3]

Özellikleri

Camii kârgir olarak yapılmıştır. Kubbesi kurşun ile kaplıdır. Cami yanındaki çay kapanmadan önce devamlı gelen sellerin taşması ve getirdiği toprakların etrafını doldurması sebebiyle yoldan bir insan boyu kadar aşağıda kalmıştır. Etrafında mesken ve iş yerlerinin çoğalması ile 1967'de yanına bir ilave yapılmıştır.[4]

Cami, tek kubbeli, üçlü revaklıdır, duvarlar pek kalındır. Kubbe zengin bir baklavalı kuşağa oturur. Mihrap 6 sıra istalaktitlidir. Köşeler de zarlara basan sütunceler vardır. Mihrap aynasında içi oyma, hendesi şekilli iri çivi başları üstünde iki yarım köşelik ve bir orta büyük zülfe ile yapılmış taç vardır. Revakın üç kubbesi sekiz köşe kaidelere oturur. Köşelikler müstevidir. Orta kubbe istalaktitlidir. İki orta ayak, mermer sütun, yanlardaki yığmadır. Boşluklarda yanlara ve içe doğru üç kulak vardır. Binanın kuzey ve batısı tamamen kesme taştan, güney ve doğusu tuğla hatıllıdır. Minarede kesme taş ve 3 sıra tuğla ile yapılmıştır.[5][6]

Arslan Bey (Meydan) Camii

Kaynakça

  1. "Evliya Çelebi, Seyahatnâme, c, 9
  2. Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 147
  3. Kütahya Evkaf Müdüriyeti defteri
  4. Ara Altun, Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılına Armağan: Kütahya, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1982
  5. Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisi Cild II. s.514
  6. Kalyon, Mustafa, Kütahya'da Selçulu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, 2000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.