Saray Camii

Saray (Hisar Bey) Camii, Kütahya'da eski hükûmet konağı arkasında bulunan, halk arasında "Saray Camii" olarak bilinen 15. yüzyıl eseri cami.

Saray (Hisar Bey) Camii
Temel bilgiler
Yer Kütahya, Türkiye
Koordinatlar 39°24′59″K 29°59′4″D
İnanç İslam
Açılış 1487
Durum Etkin
Mimari
Mimari tür Cami
Özellikler
Minare sayısı 1

II. Bayezid zamanında 1487 senesinde Germiyanoğulları Beyliği hükümdarı II. Yakub Bey'in subaşısı olan Hisar Bey'in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılmıştır.

Hisar Bey, Yıldırım Bayezid'in cülûsu senesinde II. Yakub Bey ile beraber İpsala Kalesi'ne hapsedilmiştir. Yakub Bey'in ikinci defa hükûmetini elde ettiği sırada Hisar Bey yine onun ümerasında bulunmuştu. Hisar Bey İpsala Kalesi'nden II. Yakub Bey ile beraber kaçmıştır. 1412 senesine ait vakfiyesinde de hâlen Germiyanoğulları ümerasından olduğu anlaşılmaktadır. Babasının adı İynehan Bey'dir.[1][2] Evliya Çelebi, kendisinin Mustafa Bey'in ahfadından olduğunu, İshak Paşa'nın valiliği sırasında Mustafa Bey'in bu camiyi yaptırdığını yazar.[3]

Hisar Bey Camii 1749'da Anadolu Valisi Yahya Paşa tarafından yeniden yapılmışçasına tamir edilmiştir.[4] Caminin tamir kitabesi üst kattaki mahfil kısmında bulunmaktadır. Mihrabın iki tarafında bulunan bakır şamdanlar tamir senesinde konmuş olup üzerlerinde tarihleri vardır. Cami duvarına asılmış olan I. Abdülhamid'in tuğrası Yeğen Mehmed Paşa'nın eseri olup[5] yine burada duvardaki dua levhası da Anadolu Valisi Hacı Abdullah Paşa'ya aittir.[6] Yine aynı yerde Yahya Paşa'nın I. Mahmud'un ismini bulunduran tuğrası mevcuttur.[7] Caminin avlusunda bulunan kabir Silahtar Mehmed Paşa'nın kethüdası Selim Ağa'ya aittir.

Resim Galerisi

Kaynakça

  1. Afyonkarahisar'ın Kışlacık Köyü'nde Alâeddin namı diğer Ahi Efendi vakfı vardır. Bunu vakfeden Hisar Bey'dir. Vakfiye tarihi 1412'dir. Vakfın şahitleri arasında Mevlânâ Cemaleddin İshak Fakih de vardır. Germiyanoğlu II. Yakub Bey'in Eylül 1422 tarihli vakfiyesinde de Hisar Bey şahitler arasında bulunup orada Hisar Bey subaşı ibni İynehan Bey diye yadedilmektedir.
  2. Gediz ilçesinde İynehan Köyü vardır
  3. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, c, 9, Pertev Paşa Kütüphanesi kitapları
  4. Yahya Paşa'nın 1750 tarihli vakfiyesi kuyudu atikada vardır
  5. Bu tuğranın altında 1780 tarihli ibare ve yazı vardır
  6. Hacı Abdullah Paşa 1798 yılında Anadolu Valisi'dir
  7. Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 111, 112
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.