Draman Yunus Camii

Draman Yunus Camii ya da Tercüman Yunus Camii İstanbul'da Fatih ilçesinde Draman'da Derviş Ali mahallesinde bir camidir. Caminin mimarı Mimar Sinan'dır. Eskiden külliye olan cami imaretinden geriye sadece cami kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın tercümanlarından Drağman Yunus Bey tarafından yaptırılmıştır. Tekke ve medreseli ilk cami Sünbüli tekkesi merkezlerindendi.

Draman Yunus Camii
Temel bilgiler
Yer Türkiye İstanbul Fatih
Koordinatlar 41°1′44.551″K 28°56′39.023″D
İnanç İslam
Mimari
Mimar(lar) Mimar Sinan
Özellikler
Malzemeler Taş

Cümle kapısı Draman caddesindedir. Karşıt iki yönden merdivenlidir. Duvarları taş, dörder pencerelidir. Cami, dikdörtgen planlıdır. Harimin kuzeyinde iki katlı mahfiller vardır, kadınlar kısmı üst kattadır.

Kaynakça

  • M. Baha Tanman, Dırağman Camii, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.3 s.48.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.