Kaditler Camii

Kaditler Camii, Kütahya'nın Cemalettin Mahallesinde bulunan Osmanlı eseri cami. Cami, ismini altında bulunan kuru kafalardan almaktadır.

Kaditler Camii
Temel bilgiler
Yer Kütahya, Türkiye
İnanç İslam
Açılış 1835
Durum Etkin
Mimari
Mimari tür Cami
Özellikler
Minare sayısı 1

1835 yılında tek katlı olarak yaptırılmış, 1847'de Şehreküstü Mahallesi ahalisinden Hacı Abdil bin Mehmed tarafından ikinci katı ilave edilmiştir.[1] Bu tarihten sonra mütevelliliğine zamanın müftüsü Hacı İsmail bin Ömer atanmıştır. Bu zat aynı zamanda Orgeneral Asım Gündüz'ün dedesidir.[2]

1909'da Meydan Camii imamı zade Hacı İbrahim Efendi başkanlığında Fettahzade Hacı Hafuz Efendi Kethüdazade Galip Bey, Meydan imamı zade Süleyman Efendi'den müteşekkil heyet aracılığı ile halk tarafından toplanan hayırlarla beş sene süren yeniden yapımı sonucunda bugünkü haline kavuşmuştur.[3]

Özellikleri

Caminin giriş kapısı batı tarafındaki yol üzerinde iki sütunlu bir giriştir. Bu girişin güneyinde iki dükkân vardır. Buradan ana mekana girildiğinde doğuda 3 pencere bulunur. Ayrıca geniş bir ahşap merdivenle üst kata çıkış sağlanır. Sonradan yapılan minareye çıkış kapısı ve müezzin mahfili merdivenin altındadır. Buradaki mihrap işi düz ve basittir. Cuma, bayram ve mübarek gün ve geceler dışında beş vakit namaz birinci katta kılınmaktadır. Tavan ortasında da on köşeli bir çini plaka sıvaya gömülüdür. Üst katta batıda 3 ve doğuda 3 büyük pencere ve kıble duvarında mihrabın iki yanında 2 oval pencere mekanı aydınlatmaktadır. Minaresi 1953'te yapılmıştır.

Minber basit ahşapla batı duvarına bitişik yapılmış ve yanı baklava biçimi bölümlerle yıldız ve geometrik şekillerle süslenmiştir. Doğu tarafında kıble duvarı köşesinde vaaz kürsüsü ve yukarı çıkış merdiveni üstünde de ahşap müezzinler mahfiline 10 basamak merdivenle çıkılmaktadır. Ahşap tavanın ortasında yine daire şeklinde çini bir parça vardır. Müezzinler mahfilinden pencere biçiminde bir kapı ile minareye çıkılır. Camiye "Kaditler" ismini veren kuru kafaların caminin altında ve dıştan doğu tarafından girilen üç depodan en kuzeyinde ve müezzin yerinin altına gelen kısımda olduğu cami görevli ve cemaati tarafından ifade edilmektedir.

Galeri

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 135
  2. Güner, H. Kütahya Camileri, 1964, s, 48
  3. Kalyon, M. Kütahya'da Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, 2000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.