İshak Fakih Camii

İshak Fakih Camii, 1433 tarihli Kütahya'da son dönem Germiyan eseri olup devrin ünlü Kütahyalı fıkıh alimi İshak Fakih tarafından yaptırılmıştır. Kesme taş tuğla duvarları ve gösterişli bir cephesi vardır. Son cemaat yeri üç bölümdür. Bir bölümü türbe durumundadır. Gösterişli cephesi ve düzenli mimarîsi dikkati çeker. Son cemmat yerinde kesme taşların çevresi kırmızı tuğlalarla çevrilidir. Sütun başlıkları türk üçgenlidir. Taş mihrabın çevresini 15. yüzyıl özelliği gösteren iki renkli çinilerden bir sıra bitkisel bezemeli çini çevirir. Cami 17. yüzyılda tabakhane içerisinde bulunduğundan dolayı "Tabakhane Camii" de denilmiştir.[1]

İshak Fakih Camii ve Medresesi
Temel bilgiler
Yer Türkiye Kütahya
İnanç İslam
Mimari
Tamamlanma 1433
Özellikler
Minare sayısı 1

1420 yılında Germiyan hükümdarı II. Yakub Bey zamanında İshak Fakih bin Halil tarafından yaptırılan bir çeşme de cami yakınında bulunmaktadır.[2]

Kaynakça

  1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, c, 9
  2. Uzunçarşılı İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 85-86, 109
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.