Servi Camii

Servi (Çatal) Camii, Kütahya'nın Servi Mahallesi'nde 1381 yılında Germiyanoğlu Süleyman Şah zamanında Germiyan ileri gelenlerinden Hacı Süleyman bin Ali Bey tarafından yaptırılmıştır.[1]

Servi (Çatal) Camii
Temel bilgiler
Yer Kütahya, Türkiye
İnanç İslam
Açılış 1381
Durum Etkin
Mimari
Mimari tür Cami
Özellikler
Minare sayısı 1

Cami yanında bulunan Çatal Çeşme Hezâr Dînârî vakfıdır ve caminin bulunduğu mahalle Selçuklular zamanında da mevcuttu.[2]

Mimari yapısı

Mescit tek kubbeli olup kubbe ve dıştan kasnağı kiremit örtülüdür. Kubbe kasnağı altında doğu, batı ve güney duvarlarında dışa bakan üç pencere vardır. Minare ve ahşap kadınlar mahfili 1965-1966 yıllarında yapılmıştır. Cami’nin eski giriş kapısı dikdörtgen biçiminde ve üstü hafif kavisli mermer olup etrafı basit mukarnaslı bir çerçeve ile süslüdür. Mihrabı sonradan koyu yeşil seramikle kaplanmış ve duvarlar yarım metre yükseklikte daha açık yeşil küçük karolarla çepeçevre kaplanmıştır.

Çeşmenin yuvarlak kemerli bir niş biçimindeki kısmı ile üstte iki sıra tuğla kirpi saçağın ilk yapıdan olduğu ve bu günlere kadar gelebildiği sanılmaktadır.[3]

Galeri

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 77-78
  2. Kütahya Mahkeme-i şer’iye kayıtları
  3. Kalyon, Mustafa M. Kütahya'da Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, 2000, s, 47-48
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.