Dürrizade Abdullah Beyefendi

Dürrizade Abdullah Beyefendi[1] (d. 1867 - ö. 1923), 1920 yılında İstanbul İngilizlerin işgali altındayken Osmanlı Devleti'nin şeyhülislamı. 1920 yılında Sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından kurulan hükûmette Şeyhülislam ilan edildi. Millî Mücadele'ye katılan Mustafa Kemal ve diğer Kuvâ-yi Milliye'ciler hakkında ölüm fetvasını Mustafa Sabri Efendi yazdı, Dürrizade Abdullah Bey Efendi Şeyhülislam olarak onadı, Sadrazam Damat Ferid Paşa imzaladı, Sultan Vahdettin yürürlüğe koydu.

Dürrizade Abdullah
Doğum 1867
İstanbul
Ölüm 1923 (55-56 yaşlarında)
Hicaz
Meslek Müderris, Şeyhülislam

Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında ülke düşman işgalinden kurtarılınca önce Rodos adasına gitti oradan da Hicaz Kralı olan Şerif Hüseyin'e sığındı. 1923 yılında Hicaz'da öldü.

Kaynakça

  1. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 10,  sayfa: 36
Önce gelen:
Haydarizade İbrahim Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1920
Sonra gelen:
Mustafa Sabri Efendi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.