Balizade Mustafa Efendi

Balizade Mustafa Efendi (d. Bosna, 1580-1585 - ö. İstanbul, Aralık 1662), 51. Osmanlı şeyhülislamı.

Balizade Mustafa Efendi
Doğum 1580-1585
Bosna
Ölüm 1662
İstanbul
Meslek şeyhülislam, kadı, müderris
Yerine geldiği Hanefi Mehmed Efendi
Yerine gelen Bolevi Mustafa Efendi

Onun babası Bali Efendi mahalle imamıdır. Mülazim olarak başladığı meslek hayatında müderrisliğe yükseldi. Sırasıyla Sitti Hatun, Mesih Paşa, İbrahim Paşayı Atik, Osman Paşa, Ayşe Sultan, Sultan Bayezid Medreselerinde müderrislik yaptı. Medine, Galata, Üsküdar kadılıklarında bulundu. Sonra Rumeli ve Anadolu kazaskerliği görevlerine getirildi. 21 Kasım 1656 Hanefi Mehmed Efendi'den boşalan şeyhülislamlık makamına getirildi. 6 ay sonra 23 Mayıs 1657'de görevinden azledildi.

Eserleri

 • Haşiye ala Şerhi'l-Miftâh
 • el-Fera'id fî halli'l-mesâ'il ve'l-fevâ'id
 • es-Seyfü'l-meslûl fî şerir-Resul
 • el-Ahkâmü'ş-şamediyye fi'ş-şeriati'l-Muhammediyye
 • Haşiyetü Balizâde 'ala Haşiyeti Sa'di Çelebi.
 • Haşiye 'ala Hâşiyeti's-Sa'di 'alel-Beyzavi.
 • Risale fi mâ revâhu Ebû Eyyûb el-Ensari
 • Şerhu Kaşideti'l-Münferice

Kaynakça

  Önce gelen:
  Hanefi Mehmed Efendi
  Osmanlı Şeyhülislamı
  1656 - 1657
  Sonra gelen:
  Bolevi Mustafa Efendi
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.