Şerifzade Ataullah Mehmed Efendi

Şerifzade Ataullah Mehmed Efendi (d. 1760, İstanbul - ö. 14 Ekim 1811, Aydın), Osmanlı şeyhülislamı.

Şerifzade Ataullah Mehmed Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
Görev süresi
14 Kasım 1806 - 13 Temmuz 1807
Yerine geldiği Salihzade Ahmed Esad Efendi
Yerine gelen Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi
Görev süresi
14 Temmuz 1807 - 21 Temmuz 1808
Yerine geldiği Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi
Yerine gelen Arapzade Mehmed Arif Efendi
Kişisel bilgiler
Doğum 1760
Ölüm 14 Ekim 1811
Mesleği Müderris, Kadı, Şeyhülislam
Dini İslam

Şeyhülislâm Mehmed Şerif Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Babasından ve devrin diğer tanınmış alimlerinden aldığı eğitimin ardından genç yaşta müderris oldu. 1782’de Galata ardından Mekke, İstanbul kadılıklarında bulundu. Rumeli kazaskerliğinin ardından muhafazakâr, dürüst ve iyi bir eğitim aldığı için III. Selim tarafından 14 Kasım 1806’da şeyhülislâmlığa tayin edildi. III. Selim’in tahttan indirilip ve IV. Mustafa'nın tahta çıkarılması sırasında çıkan olaylar neticesinde bazı davranışlarından dolayı eleştirildi. Sonunda 13 Temmuz 1807’de azledildi. Ancak bir gün sonra makamına tekrar tayin edildi. Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'da kontrolü sağladıktan sonra Ataullah Mehmed Efendi'yi 21 Temmuz 1808’de azledildi ve on gün sonra önce Kazanlık'a ardından da Aydın Güzelhisar’a sürüldü. 14 Ekim 1811’de Aydın'da öldü.[1] Ebu İshakzade ve aksaklığı sebebiyle Topal lakaplarıyla da tanınır.

Eserleri

  • Fetâvâ-yı Atâullah

Kaynakça

  1. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 4, sayfa: 47
Önce gelen:
Salihzade Ahmed Esad Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
14 Kasım 1806 - 13 Temmuz 1807
Sonra gelen:
Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi
Önce gelen:
Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
14 Temmuz 1807 - 21 Temmuz 1808
Sonra gelen:
Arapzade Mehmed Arif Efendi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.