Dürrizade Abdullah Efendi

Dürrizade Abdullah Efendi (d. 1769-70, İstanbul - ö. 1 Aralık 1828, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı.

Dürrizade Abdullah Efendi
Doğum 1769-70
İstanbul
Ölüm 1 Aralık 1828
İstanbul
Meslek Müderris, Kadı, Kazasker, Şeyhülislam
Ebeveyn(ler) Dürrizade Mehmed Arif Efendi

Hayatı

Babası şeyhülislam Dürrizade Mehmed Arif Efendi'den ve devrinin seçkin alimlerinden eğitim gördü. Müderrislik sınavını kazandıktan sonra babasının şeyhülislamlığı devrinde İzmir, Galata kadılıklarında bulundu. Padişah III. Selim'in babasını ziyareti sırasında Mekke kadılığı payesi aldı. Ardından Anadolu kazaskeri ve nakibüleşraf oldu. II. Mahmud'a Eyüp Sultan Camii'nde kılıç kuşandırdı ve bir süre sonra Rumeli kazaskeri oldu. 21 Kasım 1808'de şeyhülislamlığa getirildi. İki yıl dolmadan 22 Eylül 1810'da azledildi. 12 Haziran 1812'de ikinci defa şeyhülislamlığa getirildi. 22 Mart 1815'te sadrazamla anlaşamaması üzerine azledildi. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını destekleyerek hazırlanan mazbataya imza koydu. 1 Aralık 1828 öldü ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynakça

  Önce gelen:
  Salihzade Ahmed Esad Efendi
  Osmanlı Şeyhülislamı
  21 Kasım 1808 - 22 Eylül 1810
  Sonra gelen:
  Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi
  Önce gelen:
  Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi
  Osmanlı Şeyhülislamı
  12 Haziran 1812 - 22 Mart 1815
  Sonra gelen:
  Mehmed Zeynelabidin Efendi
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.