Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi

Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi (d. 1823 - ö. 15 Ekim 1875) 1872 - 11 Haziran 1874 döneminde Osmanlı Şeyhülislamı

Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi
Doğum 1823
İstanbul
Ölüm 15 Ekim 1875
İstanbul
Meslek Müderris, kadı, yüksek okul hocası, şehzade hocası, Osmanlı Devleti şeyhülislamı.

Hayatı

Ahmet Muhtar Efendi 1823'de İstanbul'da doğmuştur. Ayasofya'da turşucu olup 1829'da ölen Tosyalı İbrahim Ağa'nın oğludur.

Genç yaşta tahsilini tamamlayıp Arap ve Fars Edebiyatlarında kendini yetiştirdi. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra 26 Eylul 1865'te Mecli-i Vala üyesi, Ekim 1866'da Galata kadısı, Ocak 1868'de Dar-ı Şura müftüsü ve Mayıs 1868'de Divan-ı Ahkam-ı Adliye üyesi grevlerinde abulundu. Mekteb-i Mülkiye fıkıh hocalığı da yaptı. Sultan Abdülaziz, Ayasofya Camiinde Ahmet Muhtar Efendi'nin bir vaazını dinledikten sonra, onu şehzade Yusuf İzzeddin Efendi'ye özel hoca tayin etti.

Ahmet Muhtar Efendi Haremeyn ve İstanbul kadılığı payelerini aldıktan sonra 6 Kasım 1872'de şeyhülislam tayin edildi. Görevi süresince şeyhülislamlık makamının itibarını korumaya itina gösterdi. 11 Haziran 1874'te görevinden azledildi.

15 Ekim 1875'te vefat eden Ahmet Muhtar Efendi'nin cenazesi Karacaahmet Mezarlığında babasının yanına defnedildi.

Notlar

  Dış bağlantılar

  • Kara, İsmail ve Işın, Ekrem (2008), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, ISBN 9750800710 s. 596.
  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.4 say.117
  Önce gelen:
  Ahmed Muhtar Molla Bey Efendi
  Osmanlı Şeyhülislamı
  6 Kasım 1872 - 11 Haziran 1874
  Sonra gelen:
  Hasan Hayrullah Efendi
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.