Seyit İbrahim Efendi

Seyit İbrahim Efendi (d. 1701, Şebinkarahisar - ö. 19 Mayıs 1783), İstanbul) müderris, kadı, kazasker, Osmanlı Devletinin 84. Şeyhülislamı.

Seyit İbrahim Efendi
Doğum 1701
Şebinkarahisar
Ölüm 19 Mayıs 1783
İstanbul
Meslek Şeyhülislam, kazasker, kadı, müderris

Şebinkarahisar doğumludur. Kadı Osman Efendi'nin oğludur. 1715'te İstanbul'a gelerek kayınpederi Zeynelabidin Efendi'nin hizmetinde bulundu.1718'de mülazim oldu ve bir süre sonra kayınpederiyle birlikte Mekke'ye gitti (1724). 1731'de Müderris, 1755'te Selanik, 1760'ta Şam ve 1768'de İstanbul Kadılıklarında bulundu. 1769'da Nakibü'l-eşraf, ardından Anadolu Kazaskeri Payesiyle ikinci kez İstanbul Kadısı ve 1770'te Anadolu Kazaskeri oldu. 1774'te ikinci kez Nakibü'ül-eşraf, birkaç kez Rumeli Kazaskeri ve 1779'da Reisü'l-ulema oldu.

12 Eylül 1782'de Ebu İshakzade Mehmed Şerif Efendi'nin yerine Şeyhülislamlığa getirildi. İleri yaşından dolayı yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak makamında öldü. Fatih, Sultan Selim semtinde Şeyh Hamza Efendi Tekkesi haziresinde medfundur.

Kaynakça

  Ayrıca bakınız

  Dış bağlantılar

  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBN 978-975-16-0010) say.
  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C. say.
  Önce gelen:
  Mehmet Şerif Efendi
  Osmanlı Şeyhülislamı
  1782 - 1783
  Sonra gelen:
  Dürrizade Seyit Mehmet Ataullah Efendi
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.