Molla Abdülkerim Efendi

Molla Abdülkerim (ō. 1495, Edirne). Müderris, kazasker, Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı. II. Bayezid döneminde 1488 - 1495 yıllarında Osmanlı Devleti müftüsü görevini yapmıştır.

Osmanlı'ların Sırbistan Despotluğu'nu ellerine geçirdikleri yılda genç olarak Veli Mahmud Paşa ile birlikte Osmanlılar eline esir düşmüş; devşirme yazılarak Edirne'ye gönderilmiştir. Enderun'da eğitime başlamıştır.[1]

Sonra medrese eğitimine geçerek ulema sınıfı içine girmiştir. İcazet aldıktan sonra sahn-i seman müderresliği yapmıştır.[1]

Bundan sonra kazaskerlik yapmıştır.

1488'de Molla Gürâni'den sonra Osmanlı devleti müftüsü görevi verilmiştir. Müftülük görevinde 7 yıl bulunmuş ve 1495'te Edirne'de öldü.[1]

Kaynakça

  1. Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar , Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6 s.451

Dış bağlantılar

  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar , Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6 s.451
  • Uluçam, Müjdat "Abdülkerim Efendi (Molla)" (2008), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, ISBN 9750800710 C.I. s.59.
Önce gelen:
Molla Gürâni
Osmanlı Şeyhülislamı
1488 - 1495
Sonra gelen:
Alâeddin Arabî Efendi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.