Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi

Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi (d. İstanbul, 1849 - ö. istanbul, 1911), Osmanlı şeyhülislamı.

Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi
Doğum Aydın
Ölüm 1911
İstanbul
Meslek şeyhülislam, kazasker,
Yerine geldiği Mehmet Sahip Molla Bey Efendi
Yerine gelen Musa Kazım Efendi

Babası İbrahim Rüştü Efendi'dir. Dini eğitimine babasında başlayan Hüseyin Hüsnü Efendi daha sonra sıbyan mektebine ve sonrasında rüşdiyeye gitmiştir. Gelibolu'da Camii Atik medresesinde Osman Efendi'den medrese eğitimi almıştır. Mülazim olarak göreve başladıktan sonra Vakay-i Şer'iye kitabeti muavinliğine getirilmiştir. Daha birçok vazifeler ifa ettikten sonra 1888 tarihinde Mahkemeyi Teftiş Evkaf müşteşarlığına, Evkaf seniyye-i melukane memuriyetine tayin edilmiştir.

Mekteb-i Hukuk'ta Evkaf (vakıflar hukuku) ve Tapu nizamnamesi muallimliği görevlerinde bulunmuştur. 1897 tarihinde beş yıl kalacağı Yemen'e Heyeti Islahiye azalığı vazifesiyle yollanmıştır. 1906 tarihinde Anadolu Kazaskeri görevine getirilmiştir. Daha sonra şeyhülislamlık makamına getirilmiştir.

Kaynakça

  Önce gelen:
  Mehmet Sahip Molla Bey Efendi
  Osmanlı Şeyhülislamı
  1910
  Sonra gelen:
  Musa Kazım Efendi
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.