Çivizade Damadı Hamid Efendi

Çivizade Damadı Hamid Efendi (d. 1494, Konya - ö. 16 Ekim 1577, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı.

Hamid Efendi
Doğum 1494
Konya
Ölüm 16 Ekim 1577
İstanbul
Meslek Müderris, Kadı, Şeyhülislam
Ebeveyn(ler) Mehmed Efendi

Hayatı

Yirmi iki yaşında İstanbul’a gelerek çeşitli hocalardan ders aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Bursa, Kütahya ve İstanbul'da müderrislik yaptı. Şeyhülislam Çivizade Muhittin Mehmet Efendi'ye damat olunca Çivizade Damadı diye anılmaya başlandı. Şam ve Mısır kadılığı görevlerinde bulundu. Hac farizasını yaptıktan sonra Ayasofya Medresesi müderrisliğine getirildi ve ertesi yıl sırayla Bursa, İstanbul kadılığına ve Rumeli kazaskerliğine getirildi. 10 yıla yakın bu görevde kaldıktan sonra içki yasağının devam etmesini istediği için yeni padişah olan II. Selim'in görevden aldığı iddia edilir. Azledildikten sekiz yıl kadar sonra 1574’te şeyhülislâm oldu ve 16 Ekim 1577'de vefat edene kadar görevinde kaldı.

Eserleri

 • Fetava-yı Hamidiyye

Kaynakça

  Önce gelen:
  Ebussuud Efendi
  Osmanlı Şeyhülislamı
  1574 - 1577
  Sonra gelen:
  Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.