Salihzade Ahmed Esad Efendi

Salihzade Ahmed Esad Efendi (d. 6 Eylül 1740, İstanbul - ö. 23 Aralık 1814, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı.

Salihzade Ahmed Esad Efendi
Doğum 6 Eylül 1740(1740-09-06)
İstanbul
Ölüm 23 Aralık 1814 (74 yaşında)
İstanbul
Meslek Müderris, Kadı, Şeyhülislam
Ebeveyn(ler) Mehmed Salih Efendi

Hayatı

Çeşitli alimlerden eğitim aldıktan sonra müderris olarak ilmiye sınıfına girdi. Ardından kadılık mesleğine geçerek sırasıyla İzmir, Bursa kadılıklarında bulundu. 1782'de Mekke payesi aldı beş yıl sonra İstanbul kadısı oldu. Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulunduktan sonra 21 Mayıs 1803'de şeyhülislam oldu. III. Selim devrinde yenilik faaliyetlerini desteklemiştir. Nizam-ı Cedid teşkilatlanmasına karşı çıkan asilere karşı fetva verdi ancak bu fetvasına yeniçeriler tepki gösterdi. Nizam-ı Cedid'in uygulanamaması üzerine ulemanın ve yeniçerilerin tepkisi üzerine 14 Kasım 1806'da görevinden ayrıldı. III. Selim'in katledildiği Kabakçı Mustafa İsyanı sırasında ulemanın karşı çıkmasıyla ölümden kurtuldu. II. Mahmud'un cülusundan on dokuz gün sonra 15 Ağustos 1808'de ikinci defa şeyhülislamlığa getirildi. Asilerin II. Mahmud'un yerine IV. Mustafa'yı yeniden tahta çıkarma gayretleri üzerine IV. Mustafa'nın idamı için fetva verdi. Asiler kendisini "Nizam-ı Cedid şeyhülislamı" diye yaftaladılar.[1] Ahmed Esad Efendi'ye tepki gösterenlerin artmış olmasındn dolayı suikaste uğramasından endişe edildiği için 22 Kasım 1808'de görevinden alındı. 23 Aralık 1814'te öldü.

Kaynakça

  1. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 11,  sayfa: 345-346
Önce gelen:
Sâmânizade Ömer Hulusi Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
21 Mayıs 1803 - 14 Kasım 1806
Sonra gelen:
Şerifzade Mehmed Ataullah Efendi
Önce gelen:
Arapzade Mehmed Arif Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
15 Ağustos 1808 - 22 Kasım 1808
Sonra gelen:
Dürrizade Abdullah Efendi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.