Bostanzade Mehmed Efendi

Bostanzade Mehmed Efendi 1589- 1592 ve 1593- 1598 tarihleri arasında iki kez Osmanlı Devleti şeyhlülislamlığı yapmış devlet adamıdır. Çeşitli illerde Müderris, Kadı, Kazaskerlik yapmıştır. Baki ile Şeyhülislam olabilmek için rekabet etmiştir. 1589- 1592 ve 1593- 1598 yıllarında iki kez şeyhlülislam olmuştur. Kamuoyunda nazım(şiir) ile verdiği fetvalarla bilinir. Özellikle kahve hakkındaki fetvası tanınır. 16. yüzyılda Osmanlı toplumunda tanınan kahve toplum hayatında itibarlı bir yer almıştır. Bostanzade Mehmet Efendi bilinen bir sureti, bugün Londra- British Museum'da bulunan bu manzum fetvasında kahve içmenin haram olmadığını, üstelik kahvenin bazı faydaları olduğunu söyler.

Evvelâ balgamı izale ider
Eridip mahveder komaz asla
Gasyan ile kayye manidir
Nef'i var ağza dahi, der hükema.
Bostanzade Mehmed Efendi
Doğum 1536
İstanbul
Ölüm 1598
İstanbul
Meslek Müderris, Kadı, Kazasker, Şeyhülislam
Etkin yıllar 1589- 1592- 1593- 1598 (iki kez)
Ebeveyn(ler) Tireli kazasker Bostan Mustafa Efendi

Dış bağlantılar

Önce gelen:
Abdülkadir Şeyhî Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1589 - 1592
Sonra gelen:
Bayramzade Zekeriya Efendi
Önce gelen:
Bayramzade Zekeriya Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1593 - 1598
Sonra gelen:
Hoca Sadeddin Efendi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.