Abdülkadir Hamidî Çelebi

Abdülkadir Hamidî Çelebi (d. (?) - ö. 1548), Osmanlı şeyhülislamı.

Abdülkadir Hamidî Çelebi
Ölüm 1548
Bursa
Meslek Müderris, Kadı, Şeyhülislam
Ebeveyn(ler) Mehmed Efendi

Hayatı

Hamîd sancağına bağlı Isparta’dan Mehmed Efendi’nin oğludur. Buraya nisbetle Hamîdî veya Isparta Çelebisi diye tanınmıştır. Farklı hocalardan okuyarak mülâzım oldu. Bursa ve İstanbul medreselerinde müderrislik görevlerinde bulundu. Daha sonra Bursa ve İstanbul kadılıklarını ifa ettikten sonra Anadolu kazaskeri oldu. Molla Kabız'ı yargılamadaki başarısızlığı ve başka sebeplerden ötürü kazaskerlikten azledildi. Kasım 1542’de şeyhülislâmlığa getirildi ancak hastalığı sebebiyle üç ay sonra Ocak 1543’te şeyhülislamlık görevini bıraktı. Ölümüne kadar hayatını Bursa'da geçirdi. Naaşı kendi yaptırdığı camiinin avlusuna defnedildi.

Türkçe ve Arapça şiirlerinde Kadirî mahlasını kullanmıştır.[1]

Kaynakça

  1. TDV, İslam Ansiklopedisi,  cilt: 1,  sayfa: 240
Önce gelen:
Çivizade Muhittin Mehmet Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1542 - 1543
Sonra gelen:
Fenarîzade Muhyiddin Çelebi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.