Efdalzade Hamîdüddin Efendi

Efdalzade Hamîdüddin Efendi (d. (?) - ö. 1503), Osmanlı şeyhülislamı.

Efdalzade Hamîdüddin Efendi
Ölüm Şubat 1503
İstanbul
Meslek Müderris, Kadı, Şeyhülislam
Ebeveyn(ler) Efdalüddin el-Hüseyni

Hayatı

Babasından ilk eğitimini aldıktan sonra medreseye devam etti. Daha sonra Bursa'da müderrisliğe başladı. Fatih Sultan Mehmed devrinde müderrislik görevinden azledildikten kısa bir süre sonra Bursa Muradiye Medresesi'nde tekrar müderrisliğe başlamış ve bir süre sonra İstanbul'da Sahn-ı Seman medreselerine müderris olarak tayin edilmiştir. İstanbul ve Edirne kadılık görevlerinde bulundu. II. Bayezid zamanında 1496 yılında şeyhülislamlığa getirildi. 7 yıl bu görevde kaldıktan sonra 1503 senesinde öldü ve Eyüp Camii haziresine defnedildi.

Mahmud el-İsfahani ve Seyid Şerif Curcânî'nin eserlerine haşiyeler yazmıştır ve bu eserleri medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.[1]

Kaynakça

  1. TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 15,  sayfa: 476-477
Önce gelen:
Alâeddin Arabî Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1496 - 1503
Sonra gelen:
Zenbilli Ali Efendi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.