Çivizade Muhiddin Mehmed Efendi

Çivizade Muhiddin Mehmed Efendi, müderris, kadi, kazasker, Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı.

Çivizade Muhiddin Mehmed Efendi
Doğum Menteşe (Muğla)
Ölüm Eylül 1547
İstanbul
Meslek Müderris, kadı, kazasker, Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı.
Ebeveyn(ler) Muğlalı İlyas Efendi

Hayatı

Menteşe (Muğla) doğumludur. Babası Muğlalı İlyas Efendi de ilmiye sınıfından olup müderris idi. İstanbul'a gelip Kara Balı'den icazet alıp sahn müderrisi olmuştur. Sonra Mısır kadısı görevi verilmiştir. 1537'de Anadolu kazaskeri tayin edilmiştir.[1]

I. Süleyman döneminde Şubat 1539'da Sadullah Sadi Efendi vefat edince Osmanlı Devleti müftüsü/şeyhülislamı görevine getirilmiştir. 1541'de bu görevden azledilmiştir. Aynı yıl Hicaza gidip hacı olmuştur. Dönüşte tekrar sahn müderrisiliği yapmıştır. 1545'te Rumeli kazaskeri olmuştur. Bu görevde iken 19 Eylül 1547'de İstanbul'da ölmüştür. Mezarı Eyüp Sultan Camii civarındadır.[1]

Mehmed Süreyya'ya göre[2] Alçak gönūllū ve kibirsizdi... Fazıldı. Uzunçarsılı ise onu çok tenkit edip [1] İrfandan mahrum mutaasıp bir zat olup şeyhülislamlıktan azline sebep Mühyiddin-i Arabi ve Mevlana Celaleddin Rumu vesaire gibi rical-ı sufiyenin en büyüklerine vukufsuzca dil uzatması olmuştur. demektedir. Çivizade Muhiddin Mehmed Efendi'nin İstanbul Topkapı Pazartekke Mahallesi'de inşa ettirdiği "Çivizâde" isimli bir cami bulunmaktadır.

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Sonuna Kadar , Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6 s.453
  2. Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.4 say.344-345

Dış bağlantılar

  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Sonuna Kadar , Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6 s.453
  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.4 say.344-345
Önce gelen:
Sadullah Sadi Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1539 - 1541
Sonra gelen:
Hamidi Abdülkadir Efendi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.