Cuyonon language

Cuyonon
Native to Philippines
Region Palawan coast, Cuyo Islands between Palawan, and Panay
Native speakers
(120,000 cited 1990 census)[1]
Language codes
ISO 639-3 cyo
Glottolog cuyo1237[2]

Cuyonon is a regional Visayan language spoken on the coast of Palawan, and the Cuyo Islands in the Philippines.[3] Cuyonon had been the lingua franca (language used for communication) of the province of Palawan until recently when migration flow from Southern Tagalog region rapidly increased. 43% of the total population of Palawan during the late ‘80s spoke and used Cuyonon as a language. But later studies show a significant decrease in the number of Cuyonon speakers brought by the increase of usage of Tagalog among Palawan residents who hailed from Luzon. The Cuyonon language is classified by the Summer Institute of Linguistics as belonging to the Central Philippine, Western Visayan, Cuyan subgroup. The biggest number of speakers lives in the Cuyo Group of Islands, which is located between Northern Palawan and Panay Island.

Simple greetings

Common Expressions

Cuyonon Tagalog English
Mayad nga timprano Magandang umaga Good morning
Mayad nga ugtong adlaw Magandang tanghali Good noon
Mayad nga apon Magandang hapon Good afternoon
Mayad nga serem Magandang Takipsilim Good dusk
Mayad nga gabi Magandang gabi Good evening
Mayad nga adlaw Magandang araw Good day
Aroman Bukas Tomorrow
Dominggo Linggo Sunday
Bolan Buwan Month
Dagon Taon Year
Matamang salamat Maraming salamat Thanks a lot
Inggegegma takaw Mahal kita I love you
Selag ako kanimo Galit ako sayo I hate you
Een Oo Yes
Beken/Indi Hindi No
Amos Tara na Let's go
Maderep Masipag Industrious
Ma-ambeng Masaya Happy
Masabor Masarap Delicious
Mabaskeg Malakas Strong
Ambog Mayabang Boastful
Kabos Bobo Dumb
Boang Baliw Crazy
Bengel Bingi Deaf
Maiseg Matapang Brave
Maloway Mabagal Slow
Tekagan Malandi Flirtatious
Panulay Demonyo Demon
Boring Dumi Dirt
Mahuga Mahirap Difficult
Adlek Takot Afraid
Lalaki Lalaki Male
Babai' Babae Female
Manong Kuya Older brother
Manang Ate Older sister
Matinlo kaw Maganda ka You are beautiful
Gwapo kaw Gwapo ka You are manly
Lebaan kaw Mabait ka You are kind
Pagamblig Mag ingat ka Take care
Karawat Laro Play
Tio' Aso Dog
Koti' Pusa Cat
Ambe Daga Rat
Palamingko' Langgam Ant
Kalag Kaluluwa Spirit
Aso' Usok Smoke
Tobig Tubig Water
Itas Itaas Up
Idalem Ilalim Down
Kwarta Pera Money
Sinsilyo Barya Coins
Merkado Palengke Market

Parts of the Body in Cuyonon

Cuyonon English
olo head
torobonan tip of the head
bok hair
amispis temple
lokon eyebrow
oyen face
mata eye
amimirek eyelash
taotao eyeball
talingâ ear
irong nose

References

  1. Cuyonon at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian, eds. (2016). "Cuyonon". Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History.
  3. Palawan Tourism Council. Accessed August 28, 2008.


External links

This article is issued from Wikipedia - version of the 10/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.