III. İcra Vekilleri Heyeti

Fevzi Paşa

III. İcra Vekilleri Heyeti, 19 Mayıs 1921-9 Temmuz 1922 tarihleri arasında görev yapmış, reisliğini Fevzi Paşa yapmıştır.

Görev Vekil
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Paşa
Umuru Şer'iye ve Evkaf (Diyanet ve Vakıflar) Vekili Mustafa Fehmi Efendi
19 Mayıs 1921 - 27 Nisan 1922
Abdullah Azmi Efendi
27 Nisan 1922 - 9 Temmuz 1922
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Fevzi Paşa
19 Mayıs 1921 - 5 Ağustos 1921
Refet Paşa
5 Ağustos 1921 - 14 Ocak 1922
Kâzım Paşa
14 Ocak 1922 - 9 Temmuz 1922
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay) Vekili İsmet Paşa
19 Mayıs 1921 - 3 Ağustos 1921
Fevzi Paşa
3 Ağustos 1921 - 9 Temmuz 1922
Adliye Vekili Refik Şevket Bey
Maliye Vekili Hasan Bey
19 Mayıs 1921 - 22 Nisan 1922
Hasan Fehmi Bey
22 Nisan 1922 - 9 Temmuz 1922
Dahiliye Umuru (İçişleri) Vekili Ata Bey
19 Mayıs 1921 - 30 Haziran 1921
Refet Paşa
30 Haziran 1921 - 10 Ekim 1921
Ali Fethi Bey
10 Ekim 1921 - 9 Temmuz 1922
Hariciye (Dışişleri) Vekili Yusuf Kemal Bey
Maarif (Eğitim) Vekili Hamdullah Suphi Bey
19 Mayıs 1921 - 20 Kasım 1921
Mehmet Vehbi Bey
20 Kasım 1921 - 9 Temmuz 1922
Nafia (Bayındırlık) Vekili Ömer Lütfi Bey
19 Mayıs 1921 - 21 Kasım 1921
Hüseyin Rauf Bey
21 Kasım 1921 - 14 Ocak 1922
Fevzi Bey
14 Ocak 1922 - 9 Temmuz 1922
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Refik Bey
19 Mayıs 1921 - 24 Aralık 1921
Rıza Nur
24 Aralık 1921 - 9 Temmuz 1922
İktisat (Ekonomi) Vekili Mahmut Celâl Bey
19 Mayıs 1921 - 14 Ocak 1922
Sırrı Bey
14 Ocak 1922 - 11 Mayıs 1922
Hasan Bey
11 Mayıs 1922 - 9 Temmuz 1922

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.