V. İcra Vekilleri Heyeti

Ali Fethi Bey

V. İcra Vekilleri Heyeti, 14 Ağustos 1923 - 27 Ekim 1923 tarihleri arasında görev yapmış, reisliğini Ali Fethi Bey yapmıştır.

Görev İsim
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Dahiliye Umuru (İçişleri) Vekili
Ali Fethi Bey
Şer'iye ve Evkaf (Diyanet ve Vakıflar) Vekili Musa Kazım Efendi
14 Ağustos 1923 - 24 Eylül 1923
Mustafa Fevzi Efendi
24 Eylül 1923 - 27 Ekim 1923
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Kâzım Paşa
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay) Vekili Fevzi Paşa
Adliye Vekili Seyit Bey
Hariciye (Dışişleri) Vekili İsmet Paşa
Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey
Maarif (Eğitim) Vekili İsmail Safa Bey
Nafia (Bayındırlık) Vekili Fevzi Bey
İktisat (Ekonomi) Vekili Mahmut Esat Bey
14 Ağustos 1923 - 24 Eylül 1923
Hasan Bey
24 Eylül 1923 - 27 Ekim 1923
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Rıza Nur
Mübadele, İmar ve İskân Vekili Mustafa Necati Bey

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.