38. Türkiye Hükûmeti

Sadi Irmak

38. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti veya Sadi Irmak Hükümeti, Sadi Irmak'ın başkanlığında, 17 Kasım 1974 tarihinde kuruldu. Partilerüstü olarak kurulan hükümet, 29 Kasım 1974'te TBMM'de yapılan oylamada güvenoyu alamamasına rağmen 31 Mart 1975 tarihine kadar görev yaptı.

Görev Bakan
Başbakan Sadi Irmak
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara
Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş
Muslih Fer
Mehmet Salih Yıldız
Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu
Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar
İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin
Dışişleri Bakanı Melih Esenbel
Maliye Bakanı Bedri Gürsoy
Milli Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu
Bayındırlık Bakanı Vefa Tanır
Ticaret Bakanı Haluk Cillov
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir
Gümrük ve Tekel Bakanı Baran Tuncer
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan
Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek
Çalışma Bakanı Turhan Esener
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Gölhan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl
Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu
İmar ve İskan Bakanı Selahattin Babüroğlu
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğlu
Orman Bakanı Fikret Saatçioğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Zekai Baloğlu
Kültür Bakanı Nermin Neftçi
Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.