30. Türkiye Hükûmeti

Süleyman Demirel

30. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti veya I. Süleyman Demirel Hükümeti, Süleyman Demirel başkanlığında Adalet Partisi tarafından kuruldu. Hükümet 27 Ekim 1965 - 3 Kasım 1969 tarihleri arasında görev yaptı.

Görev Bakan
Başbakan Süleyman Demirel
Devlet Bakanı Nevzat Cihat Bilgehan
27 Ekim 1965 - 3 Nisan 1967
Hüsamettin Atabeyli
3 Nisan 1967 - 3 Kasım 1969
Mehmet Kamil Ocak
Ali Fuat Alişan
27 Ekim 1965 - 3 Nisan 1967
Sadık Tekin Müftüoğlu
3 Nisan 1967 - 3 Kasım 1969
Seyfi Öztürk
Adalet Bakanı Hasan Dinçer
27 Ekim 1965 - 1 Ağustos 1969
Hidayet Aydıner
1 Ağustos 1969 - 3 Kasım 1969
Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu
İçişleri Bakanı Mehmet Faruk Sükan
27 Ekim 1965 - 1 Ağustos 1969
Salih Ragıp Üner
1 Ağustos 1969 - 3 Kasım 1969
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil
Maliye Bakanı İhsan Gürsan
27 Ekim 1965 - 2 Kasım 1966
Nevzat Cihat Bilgehan
14 Kasım 1966 - 3 Kasım 1969
Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz
27 Ekim 1965 - 3 Nisan 1967
Mehmet İlhami Ertem
3 Nisan 1967 - 3 Kasım 1969
Bayındırlık Bakanı İbrahim Etem Erdinç
27 Ekim 1965 - 3 Nisan 1967
Orhan Alp
3 Nisan 1967 - 3 Kasım 1969
Ticaret Bakanı Mustafa Macit Zeren
27 Ekim 1965 - 2 Kasım 1966
Sadık Tekin Müftüoğlu
2 Kasım 1966 - 3 Nisan 1967
Ahmet Türkel
3 Nisan 1967 - 3 Kasım 1969
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu
27 Ekim 1965 - 3 Nisan 1967
Vedat Ali Özkan
3 Nisan 1967 - 3 Kasım 1969
Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin
27 Ekim 1965 - 10 Aralık 1968
Nahit Menteşe
10 Aralık 1968 - 3 Kasım 1969
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş
27 Ekim 1965 - 12 Ağustos 1969
Ali Mesut Erez
12 Ağustos 1969 - 3 Kasım 1969
Ulaştırma Bakanı Seyfi Öztürk
27 Ekim 1965 - 3 Nisan 1967
Saadettin Bilgiç
3 Nisan 1967 - 1 Ağustos 1969
Mehmet İzmen
1 Ağustos 1969 - 3 Kasım 1969
Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem
27 Ekim 1965 - 6 Aralık 1968
Turgut Toker
16 Aralık 1968 - 3 Kasım 1969
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner
27 Ekim 1965 - 3 Nisan 1967
Refet Sezgin
3 Nisan 1967 - 3 Kasım 1969
Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad
İmar ve İskan Bakanı Haldun Menteşeoğlu
Köyişleri Bakanı Sabit Osman Avcı
27 Ekim 1965 - 3 Nisan 1967
Turgut Toker
3 Nisan 1967 - 16 Aralık 1968
Mehmet Selahattin Kılıç
16 Aralık 1968 - 3 Kasım 1969
Orman Bakanı Sabit Osman Avcı
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.