36. Türkiye Hükûmeti

Naim Talu

36. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti veya Naim Talu Hükümeti, Naim Talu'nun başkanlığında, 15 Nisan 1973 tarihinde kuruldu. Partilerüstü olarak kurulan hükümet, 26 Ocak 1974 tarihine kadar görev yaptı.

Görev Bakan Siyasi Parti
Başbakan Naim Talu Bağımsız
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nizamettin Erkmen Adalet Partisi
Kemal Satır Cumhuriyetçi Güven Partisi
Devlet Bakanı İsmail Hakkı Tekinel Bağımsız
İlhan Öztrak Bağımsız
Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu Bağımsız
Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar Cumhuriyetçi Güven Partisi
İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin Bağımsız
Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken Bağımsız
Maliye Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu Adalet Partisi
Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz Adalet Partisi
Bayındırlık Bakanı Nurettin Ok Adalet Partisi
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel Adalet Partisi
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vefa Tanır Cumhuriyetçi Güven Partisi
Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Çelikbaş Cumhuriyetçi Güven Partisi
Tarım Bakanı Ahmet Nusret Tuna Adalet Partisi
Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek Bağımsız
Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem Adalet Partisi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Kemal Bayar Adalet Partisi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kemal Demir Cumhuriyetçi Güven Partisi
Turizm ve Tanıtma Bakanı Ahmet İhsan Kırımlı Adalet Partisi
İmar ve İskan Bakanı Mehmet Nebil Oktay Cumhuriyetçi Güven Partisi
Köyişleri Bakanı Orhan Kürümoğlu Adalet Partisi
Orman Bakanı İsa Hisan Bingöl Adalet Partisi
Gençlik ve Spor Bakanı Ali Celalettin Coşkun Adalet Partisi
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.