24. Türkiye Hükûmeti

24. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti veya I. Cemal Gürsel Hükümeti, 27 Mayıs Askeri Darbesinin ardından Orgeneral Cemal Gürsel'in başkanlığında 30 Mayıs 1960 tarihinde kuruldu. Partiler üstü olarak kurulan hükümet 5 Ocak 1961 tarihine kadar görev yaptı.

Görev Bakan
Başbakan Cemal Gürsel
Başbakan Yardımcısı Emin Fahrettin Özdilek
22 Aralık 1960 - 5 Ocak 1961
Devlet Bakanı Mustafa Amil Artus
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Ali Nasır Zeytinoğlu
6 Eylül 1960 - 5 Ocak 1961
Osman Şefik İnan
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Hayri Mumcuoğlu
6 Eylül 1960 - 5 Ocak 1961
Adalet Bakanı Abdullah Pulat Gözübüyük
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Mustafa Amil Artus
27 Ağustos 1960 - 5 Ocak 1961
İçişleri Bakanı Muharrem İhsan Kızıloğlu
Dışişleri Bakanı Selim Rauf Sarper
Maliye Bakanı Ekrem Alican
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Mustafa Kemal Kurdaş
26 Aralık 1960 - 5 Ocak 1961
Millî Eğitim Bakanı Hilmi Yavuz
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Bedrettin Tuncel
10 Eylül 1960 - 5 Ocak 1961
Millî Savunma Bakanı Emin Fahrettin Özdilek
9 Haziran 1960 - 22 Ekim 1960
Hüseyin Ataman
22 Ekim 1960 - 5 Ocak 1961
Bayındırlık Bakanı Daniş Koper
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Ali Mukbil Gökdoğan
12 Eylül 1960 - 5 Ocak 1961
Ticaret Bakanı Cihat İren
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Mehmet Baydur
6 Eylül 1960 - 5 Ocak 1961
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nusret Karasu
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Salih Ragıp Üner
6 Eylül 1960 - 5 Ocak 1961
Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Aşkın
Tarım Bakanı Feridun Üstün
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Osman Tosun
27 Ağustos 1960 - 5 Ocak 1961
Ulaştırma Bakanı Sıtkı Ulay
Çalışma Bakanı Cahit Talas
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Mehmet Raşit Beşerler
6 Eylül 1960 - 5 Ocak 1961
Sanayi Bakanı Muhtar Usluer
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Şahap Kocatopçu
6 Eylül 1960 - 5 Ocak 1961
Basın Yayın ve Turizm Bakanı Zühtü Tarhan
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Selim Rauf Sarper
6 Eylül 1960 - 5 Ocak 1961
İmar ve İskan Bakanı Orhan Kubat
30 Mayıs 1960 - 27 Ağustos 1960
Fehmi Yavuz
27 Ağustos 1960 - 5 Ocak 1961
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.