4. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü

4. Türkiye Hükûmeti, 3 Mart 1925 - 1 Kasım 1927 tarihleri arasında görev yaptı. Üçüncü İnönü Hükûmeti olarak bilinir.

Görev İsim
Başvekil İsmet İnönü
Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Recep Peker
Dahiliye (İçişleri) Vekili Cemil Uybadın
Hariciye (Dışişleri) Vekili Tevfik Rüştü Aras
Maliye Vekili Hasan Saka
3 Mart 1925 - 13 Temmuz 1926
Mustafa Abdülhalik Renda
13 Temmuz 1926 - 1 Kasım 1927
Maarif (Eğitim) Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver
3 Mart 1925 - 21 Aralık 1925
Mustafa Necati Uğural
21 Aralık 1925 - 1 Kasım 1927
Nafia (Bayındırlık) Vekili Süleyman Sırrı Aral
3 Mart 1925 - 16 Aralık 1925
Behiç Erkin
14 Ocak 1926 - 1 Kasım 1927
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Refik Saydam
Ziraat (Tarım) Vekili Mehmet Sabri Toprak
Bahriye (Denizcilik) Vekili İhsan Eryavuz
Ticaret Vekili Ali Cenani
3 Mart 1925 - 17 Mayıs 1926
Mustafa Rahmi Köken
17 Mayıs 1926 - 1 Kasım 1927

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.