10. Türkiye Hükûmeti

10. Türkiye Hükûmeti, 11 Kasım 1938 - 25 Ocak 1939 tarihleri arasında görev yaptı. İkinci Bayar Hükûmeti olarak bilinir.

Görev İsim
Başvekil Celâl Bayar
Adliye Vekili Hilmi Uran
11 Kasım 1938 - 3 Ocak 1939
Tevfik Fikret Sılay
3 Ocak 1939 - 25 Ocak 1939
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Kâzım Özalp
11 Kasım 1938 - 18 Ocak 1939
Naci Tınaz
18 Ocak 1939 - 25 Ocak 1939
Dahiliye (İçişleri) Vekili Refik Saydam
Hariciye (Dışişleri) Vekili Şükrü Saracoğlu
Maliye Vekili Fuat Ağralı
İktisat (Ekonomi) Vekili Şakir Kesebir
11 Kasım 1938 - 28 Aralık 1938
Hüseyin Hüsnü Çakır
28 Aralık 1938 - 25 Ocak 1939
Maarif (Eğitim) Vekili Saffet Arıkan
11 Kasım 1938 - 28 Aralık 1938
Hasan Âli Yücel
28 Aralık 1938 - 25 Ocak 1939
Nafia (Bayındırlık) Vekili Ali Çetinkaya
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Ahmet Hulusi Alataş
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan
Ziraat (Tarım) Vekili Faik Kurdoğlu

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.