9. Türkiye Hükûmeti

9. Türkiye Hükûmeti, 1 Kasım 1937 - 11 Kasım 1938 tarihleri arasında görev yaptı. Birinci Bayar Hükûmeti olarak bilinir.

Görev Bakan
Başvekil Celâl Bayar
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Kâzım Özalp
Dahiliye (İçişleri) Vekili Şükrü Kaya
Hariciye (Dışişleri) Vekili Tevfik Rüştü Aras
Maliye Vekili Fuat Ağralı
İktisat (Ekonomi) Vekili Şakir Kesebir
Maarif (Eğitim) Vekili Saffet Arıkan
Nafia (Bayındırlık) Vekili Ali Çetinkaya
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Ahmet Hulusi Alataş
Ziraat (Tarım) Vekili Şakir Kesebir
1 Kasım 1937 - 13 Nisan 1938
Faik Kurdoğlu
13 Nisan 1938 - 11 Kasım 1938
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.