8. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü

8. Türkiye Hükûmeti, 1 Mart 1935 – 1 Kasım 1937 tarihleri arasında görev yaptı. Yedinci İnönü Hükûmeti olarak bilinir.

Görev İsim
Başvekil İsmet İnönü
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Kâzım Özalp
Dahiliye (İçişleri) Vekili Şükrü Kaya
Hariciye (Dışişleri) Vekili Tevfik Rüştü Aras
Maliye Vekili Fuat Ağralı
İktisat (Ekonomi) Vekili Celâl Bayar
Maarif (Eğitim) Vekili Zeynel Abidin Özmen
1 Mart 1935 - 16 Haziran 1935
Saffet Arıkan
16 Haziran 1935 - 1 Kasım 1937
Nafia (Bayındırlık) Vekili Ali Çetinkaya
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Refik Saydam
Ziraat (Tarım) Vekili Reşat Muhlis Erkmen
1 Mart 1935 - 11 Haziran 1937
Şakir Kesebir
11 Haziran 1937 - 1 Kasım 1937
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.