IV. İcra Vekilleri Heyeti

Hüseyin Rauf Bey

IV. İcra Vekilleri Heyeti, 12 Temmuz 1922 - 4 Ağustos 1923 tarihleri arasında görev yapmış, reisliğini Hüseyin Rauf Bey yapmıştır.

Görev İsim
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey
Umuru Şer'iye ve Evkaf (Diyanet ve Vakıflar) Vekili Abdullah Azmi Efendi
12 Temmuz 1922 - 26 Ekim 1922
Mehmet Vehbi Efendi
26 Ekim 1922 - 4 Ağustos 1923
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Kâzım Paşa
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay) Vekili Fevzi Paşa
Dahiliye Umuru (İçişleri) Vekili İsmail Safa Bey
12 Temmuz 1922 - 5 Kasım 1922
Ali Fethi Bey
5 Kasım 1922 - 4 Ağustos 1923
Hariciye (Dışişleri) Vekili Yusuf Kemal Bey
12 Temmuz 1922 - 26 Ekim 1922
İsmet Paşa
26 Ekim 1922 - 4 Ağustos 1923
Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey
Maarif (Eğitim) Vekili Mehmet Vehbi Bey
12 Temmuz 1922 - 5 Kasım 1922
İsmail Safa Bey
5 Kasım 1922 - 4 Ağustos 1923
Adliye Vekili Rifat Bey
İktisat (Ekonomi) Vekili Mahmut Esat Bey
Nafia (Bayındırlık) Vekili Fevzi Bey
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Rıza Nur

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.