Yeniden yapılanmacı Yahudilik

Bunlara: Yeniden Yapılanmacılar ya da (Reconstructionist) adı verilir.

        
Yahudilik

Ortodoks Musevilik, Tutucu Musevilik ve Reformist Musevilik dışında Mordechai Kaplan'ın kurduğu (Yeniden Yapılanmacı) adında bu mezhep, daha önceleri muhafazakâr Yahudilik içinde yer almıştı.

Zamanla Kaplan'ın fikirleri diğer Yahudi mezheplerini etkilemiştir.

Hareketin kurucusuna göre Yahudiler de diğer milletler gibi bir millettir. "Seçilmişlik" gibi bir özelliği yoktur. Tanrı Yahudileri değil, Yahudiler Tanrı'yı seçmişlerdir. Bunlar yeniden dirilmeyi ve ahireti reddederler. Tevrat, Tanrı vahyi değildir. İsrâiloğulları'nın tarih boyunca meydana getirdikleri bir eserdir. Mesihçilik diye bir kavram yoktur. Sinagoglarda kadın-erkek yan yana ibadet edebilir. Yeniden Yapılanmacılara göre kadınlar da haham olabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.