Tsedaka

Tsedaka (İbranice: צדקה "Sadaka"), Yahudilikte bir yardım mekanizmasıdır. İslamın beş şartından olan Zekat ile eştir.

Arapçadaki sadaka, İbranicede eşitlik kelimesinden türemiş bir terimdir.

Kendi toplumları içinde yardımlaşmaya çok önem veren Museviler, Tsedakaya da çok önem verirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.