Tefilin

Tefilin, Yahudilerin bayram ve şabat günleri hariç, sol kol ve başlarına taktıkları, içlerinde Tevrat'tan bölümler içeren deriden yapılmış iki küçük kübik kutucuk. Ayrıca bu kutucuğun takılma törenine verilen isim.

Bir grup Telifin

Sol kolda kalbin hizasına ve başta iki gözün arasında alına takılan bu kutucukların içerisinde, deri üzerine el ile yazılmış Tevrat'tan bölümler bulunur. (Tesniye 4-9, Tesniye 13-21, Çıkış 13: 1-10 ve Çıkış 13: 11-16)

Tefilin, Cumartesi ve bayram sabahları dışında 13 yaşını doldurmuş her Musevi tarafından, özel bir dua ile takılır. Ortodoks Yahudilikte sadece erkekler tarafından kullanılır.

Tefilin'in Sembolik Anlamı

Tanrı'nın adının geçtiği bu tomarları kalp hizasında koluna ve gözleri arasında alnına bağlayan bir Musevi; Kalbini, ellerini ve gözlerini kötü düşünce ve eylemlerden korumuş olur.

Wikimedia Commons'ta Tefilin ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.