Yahudi duaları

Musevilik'te de, tıpkı diğer dinlerdeki gibi dualar Tanrı'yla bir iletişim kurma, ona yakarma, ondan istekte bulunma ya da şükretme amaçlıdır. Musevilerin ettiği başlıca dualar şunlardır:

        
Yahudilik

מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך.‏

  • Her sabah, yeni bir gün daha hediye ettiği için Tanrı'ya şükretme amaçlı bu duanın Türk harfleriyle yazılışı şu şekildedir:

"Mode ani lefaneha meleh hay vekayam şeehezarta bi nişmati behemla raba emunateha"

Yani, Türkçe:

"Tanrı’m iyi bir uykudan uyanıp büyümeme ve yaşamı
öğrenmeme yardım ettiğin için sana teşekkür ederim."

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יהוה אֱלֹהֵינוּ יהוה אֶחָד
  • Her sabah ve akşam, bu dualar okunduğunda, Tanrı'nın her zaman, her yerde ve tek olduğu yinelenir.

Türk harfleriyle yazımı:

"Şema Yisrael Adonay eloenu Adonay ehad"

Türkçe:

"Dinle İsrail, Adonay tanrımızdır, Adonay tektir."

"Veaavta et Adonay eloeha behol levaveha uvhol nafşeha uvhol meodeha"

Türkçe:

"Tanrı’yı tüm kalbimizle, tüm gücümüzle, ve tüm varlığımızla seveceğiz. Bugün ve yarın, evde ve uzakta, sabahları ve akşamları, Tanrı’mızın kelimeleri bize hep doğru yolu gösterecek."

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.