Bar Mitsva

Bar Mitsva (İbranice:בר מצוה), erkeklerin 13 yaşına geldiğinde Yahudilerin görevlerini üstlenebilecek kadar büyüdüklerini gösteren bir tören yapılır. Bu tören kız çocukları için 12 yaşında yapılır ve buna Bat Mitsva denir. Bu tören çocuğun ergenlik çağına denk gelir.[1]

Ağlama Duvarı'nda bir Bar Mitsva kutlaması
        
Yahudilik

Bar Mitsva olacak çocuk sinagogda Tevrat'ın bir parçasını ayine katılan dinleyicilere okur. Bazen Tevrat'ı okumak yerine Şabat törenlerinde Aftara duasını okumakta aynı işlevi görür. Ortodoks Yahudiliğinde kız çocuklarının sinagogda Tevrat'ı okumaları yasak olduğu için Bat Mitsva törenlerinde Tevrat'ı okumaları yerine vaaz vermeleri tercih edilir.

Bar Mitsva çağına kadar çocuğun dinî sorumluluğu anne ve babasındayken bu yaştan sonra dinî sorumluluk çocuğa geçer.[2]

Sorumluluklar

  • Hareketlerinden ahlaki olarak kendileri sorumludurlar.
  • Tevrat'ı okuyabilirler ve Minyan'ı oluşturacak 10 kişiden biri olabilirler.
  • Mal ve mülklerinde hak sahibi olurlar.
  • Yahudi yasalarınca evlenebilirler.
  • Tevrat'taki 613 kuralın yerine getirilmesiyle hükümlüdürler.

Kaynakça

  1. Niddah, 45b.
  2. Geleneksel olarak, Bar Mitsva çocuğunun babası artık çocuğunun günahlarından sorumlu olmayacağı için Tanrı'ya şükranlarını sunar. (Genesis Rabba, Toldot 23:11)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.