Yahudi ayin sistemi

Musevilikte günde üç vakit ibadet etme mecburiyeti vardır bunlar sabah (şahrit), Öğlen (minha) ve akşam (arvit) bölümleridir hafta arası ve hafta sonları için okunan bu bölümler Sidur adı verilen yaklaşık 500 sayfalık bir dua kitabında bulunur. Kitabın yarısı yaklaşık 300 sayfa olmak üzere sabah, öğlen ve akşam üç defada okunur. Geri kalan 200 sayfa ise Cumartesi günleri okunur.

        
Yahudilik

Bayramlar için düzenlenmiş Sidurlara Mahzor adı verilir Bahzorlar da Sidurlar gibi tertip edilmiş olup, içerik olarak bayramlarla ilgili bölümleri içerir.

Bu sebeple Musevi dinî tören kitapları:

  1. Hafta içi ve Cumartesi
  2. Şaloş Regalim
  3. Yom Kipur
  4. Roşaşana
  5. Dört Oruç Günü

olmak üzere beş tanedir bunlara ilaveten Zebur'un bulunduğu Teilim ve Tevrat'ın bölümlerini içeren Peraşa Kitabı ile sayı 7 olarak ifade edilebilir.

En son olarak Purim gününde okunan ve deri rulo şeklindeki Megillat Ester ile bu sayı 8 olur.

Her bayramda Sinagogda Hazan o bayramın kitabından okurken cemaatte elindeki kitaptan takip eder.

Dualar İbranice, Aramice, Ladino ve Türkçe dillerinde gerçekleşmekte olup ağırlıklı dil İbranicedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.