Mişna Berurah

Mişna Berurah (İbranice: "Açıklanmış Öğreti"), Yisrael Meir Kagan'ın yazdığı bir Alaha (Yahudi hukuku) kitabıdır. Orta Çağ'dan sonra gelişen olaylar hakkında ileri gelen Musevilerin fikirlerini özetler.

        
Yahudilik
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.