Paradesi Yahudileri

Paradesi Yahudileri, Koçin Yahudileri ile kaynaşmış, başta İspanya, Portekiz ve Hollanda olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'dan göç etmiş Yahudiler'in torunlarıdır. Geleneksel olarak anadilleri Ladino olmasına rağman zamanla Yahudi Malayalamı'nı benimsediler. Halaha Yahudiliği'nin takipçisiydiler.

Koçi'de bir Paradesi sinagogu
Paradesi Yahudileri
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Diller
Yahudi Malayalamı (Geleneksel), İbranice
Din
Musevilik

Tarihçe

Paradesi Yahudileri Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Yahudi cemaatinin bir parçasıdır. Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen bu Yahudilere bazen aşağılayıcı bir terim olan Beyaz Yahudiler de denir. Sefarad ve Mizrahi kökenli olan bu Yahudiler Kerala'ya 15.yy'dan itibaren ayak basmaya başladılar. Eskiden cemaat içi evlilikleriyle bilinen bu grup zamanla geleneklerinden uzaklaşıp yerli halkla evlenmeye başladılar ve Hristiyanlığın bir parçası olan Nasarani cemaatini oluşturdular. Geleneklerindeki çözülme 1940'larda başladı.

Paradesilerin bölgeye ayak basmasıyla Yahudi cemaati tarafından hali hazırda kullanılan Yahudi Malayalamı'na Ladino'dan kelimeler girmiştir.

Portekiz Zulmü

Portekiz'in bölgeye ayak basmasıyla zulme uğrayan Paradesiler zorla Katolikleştirilmeye çalışıldı. Birçoğu Yahudiliğini gizlice devam ettirmek zorunda kaldı. Hristiyan Nasarani cemaati de Paradesi Yahudileriyle yakın bağlarından dolayı zulümden nasibini alan gruplar arasına katıldı.

Dış bağlantılar

        
Yahudilik
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.