Mehmed Emin Rauf Paşa

Mehmet Emin Rauf Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
30 Mart 1815 - 6 Ocak 1818
Hükümdar II. Mahmud
Yerine geldiği Hurşid Ahmed Paşa
Yerine gelen Burdurlu Derviş Mehmed Paşa
Görev süresi
17 Şubat 1833 - 8 Temmuz 1839
Hükümdar II. Mahmud
Yerine geldiği Reşid Mehmed Paşa
Yerine gelen Koca Mehmed Hüsrev Paşa
Görev süresi
29 Mayıs 1840 - 7 Ekim 1841
Hükümdar Abdülmecid
Yerine geldiği Koca Mehmed Hüsrev Paşa
Yerine gelen Topal İzzet Mehmed Paşa
Görev süresi
24 Nisan 1842 - 14 Kasım 1846
Hükümdar Abdülmecid
Yerine geldiği Topal İzzet Mehmed Paşa
Yerine gelen Koca Mustafa Reşid Paşa
Görev süresi
24 Nisan 1852 - 14 Kasım 1852
Hükümdar Abdülmecid
Yerine geldiği Koca Mustafa Reşid Paşa
Yerine gelen Koca Mustafa Reşid Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum 1780
İstanbul
Ölüm 28 Mayıs 1860
İstanbul

Mehmet Emin Rauf Paşa (d. 1780, İstanbul - ö. 1860, İstanbul) iki kez II. Mahmud ve üç kez Abdülmecid döneminde toplam 5 kez 14 sene 7 ay 36 gün sadrazamlık yapmış olan Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

1780 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Çavuşbaşı Sait Mehmet Efendi'dir.[1] Iyi bir egitim gordukten sonra ilk devellt gorevi olarak Sedaret mektubi kalemine girdi. 1806'dqa serhalife, ayni yil mektupcu, 1811'de Rikab-i Humayun defterdari ve 1813 yılında başdefterdar oldu.[1]

1815 yılında vezir rutbesi verilerek ilk kez sadrazamlığa getirildi. Yenilikçi olduğu için yenicerlerin koruyucu olan ve II. Mahmut üzerinde etkili olan Mehmed Said Halet Efendi ile anlaşmazlık içine girdi ve Halet Efendi baskısıyla 1817'de sadarazamlıktan azledildi. Halet Efendi idam edilmesine ısrar etmekle beraber II. Mahmut bunu kabul etmedi ve Mehmed Emin Rauf Paşa Sakız Adasına sürüldü. Fakat bundan sonra Mehmed Emin Rauf Paşa gayet temkinli ve çekingen bir tavır alarak yenilik hareketi ile meşgul olmadı.[1]

1821'de bağışlandı. Önce Erzurum Vilayeti valiliği ve Şark seraskerliğine getirildi ve sonraki yıllarda birçok vilayette valilik yaptı. 1832 senesi Kasım ayı sonunda Anadolu Beylerbeyi olup beş ay kadar Kütahya'da kaldıktan sonra ikinci defa sadârete davet edildi.[2] 1833'te ikinci kez sadrazamlığa getirildi. 30 Mart 1838'de sadrazamlık başvekilliğe dönüştürülünce ilk başvekil oldu. Ayrıca dahiliye nazırlığını da üstlendi. Temmuz 1839'da II. Mahmud ölüp yerine Abdülmecid tahta geldiğinde bir oldu bittiyle sadaret mühürü Koca Hüsrev Mehmet Paşa tarafından elinden alındı. 1840-1841 arası üçüncü kez sedarete getirildi; ama yaşlılığı bahene edilerek azledildi, 1842-1846 arası dördüncü kez sadrazamlık yaptı. Ama yenilikçi Mustafa Reşid Paşa baskısıyla görevine son verildi. Ocak 1852'de tanzimatçılar ve Mustafa Reşid Paşa'nın nüfuzlarını kırmak için beşinci kez sadrazamlığa getirildi. Mart 1852'de Tanzimat yanlılarının baskısıyla görevinden alındı. Daha sonra Meclis-i Ali'de bir süre görev yaptı.[1]

28 Mayıs 1860'da İstanbul'da vefat etti ve kendine yaptırdığı türbeye gömüldü.

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 Toksoy, Cellal "Mehmed Emin Rauf Paşa" (1999), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.137 ISBN 975-08-0072-9
  2. Uzunçarşılı, ismail H. Kütahya Şehri, 1932, sayfa, 173

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Hurşid Ahmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
30 Mart 1815 - 6 Ocak 1818
Sonra gelen:
Burdurlu Derviş Mehmed Paşa
Önce gelen:
Reşid Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
17 Şubat 1833 - 8 Temmuz 1839
Sonra gelen:
Koca Hüsrev Mehmed Paşa
Önce gelen:
Koca Hüsrev Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
29 Mayıs 1840 - 7 Ekim 1841
Sonra gelen:
Topal İzzet Mehmed Paşa
Önce gelen:
Topal İzzet Mehmed Paşa
Osmanlı Sadrazamı
3 Eylül 1842 - 31 Temmuz 1846
Sonra gelen:
Koca Mustafa Reşid Paşa
Önce gelen:
Koca Mustafa Reşid Paşa
Osmanlı Sadrazamı
27 Ocak 1852 - 7 Mart 1852
Sonra gelen:
Koca Mustafa Reşid Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.