İbrahim Sarim Paşa

İbrahim Sarim Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
29 Nisan 1848 - 12 Ağustos 1848
Hükümdar Abdülmecid
Yerine geldiği Koca Mustafa Reşid Paşa
Yerine gelen Koca Mustafa Reşid Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
Görev süresi
Ocak 1842 - Mayıs 1843
Yerine geldiği Sadık Rıfat Paşa
Yerine gelen Sadık Rıfat Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum 1801
İstanbul
Ölüm 1854 (52-53 yaşlarında)
İstanbul

İbrahim Sarim Paşa (1801 İstanbul- 1854, İstanbul), Osmanlı devlet adamı ve diplomattır. Abdülmecid saltanatında 29 Nisan 1848-12 Ağustos 1848 tarihleri arasında üç ay on üç gün sadrazamlık yapmıştır. Ayrica Hariciye Nazırlığı, Maliye Nazırlığı ve Ticaret Nazırlığı görevleri yapmıştır.[1]

Hayatı

İbrahim Sarim Paşa 1801 yılında İstanbul'da doğdu.[2] Babası Büyük Ayasofya türbedarı Hafız Musa Efendi idi. Divan-î Hümayun kaleminde yetişmiştir. Güzel yazısı ve üstün gayreti ile dikkati çekti. Reis-ül küttab Süleyman Necib Efendi'nin kızı ile evlilik yaptı. 1822'de "hacelik" rütbesine yükseltildi. Sonra Amedi halifeliğine getirildi. 1832'de Mısır'a gönderilen Amedi Mustafa Reşid Efendi yerine vekil olarak Amedi görevi yaptı. 1833'de bu vekalet gorevini elinde tutarak baş mukataacılığa atandı ve bazı vezirlerin kapı kethudalığını yapti. 1937'de Divan-î Hümayun beylikçisi oldu.[2]

1838'de büyükelçilik ve hariciye müsteşarlığı ünvanları verilerek İngiltere'ye gönderildi ve Kraliçe Viktoriya için yapılan taç giyme töreninde Osmanlı Devleti'ni temsil etti. Ağustos 1838'de İstanbul'a döndü. Dar-î Şurayı Babıali'ye atandı. Sonra Dahiliye Nazırlığı müsteşarı oldu. Takiben Meclis-i Umur-u Nafia reisliğine atandı.[2]

1839 yılında Osmanlı Devleti'nin Tahran fevkalade murahhas büyükelçisi oldu. 1871'e Sayda Eyaleti deftardarı olarak atandı ama sağlık nedeni ile istifa edip bu göreve gitmedi. Aynı yıl "Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye ((Yargıtay))" üyesi yapıldı. Haziran 1841-Aralık 1841 tarihleri arasında Ticaret Nazırlığı yapıldı. Sonra Ocak 1842-Mayıs 1843 tarihleri arasında da Hariciye Nazırlığı yaptı. Bu görevini Kasım 1844-Kasım 1845 tarihleri arasında yaptığı Londra büyükelçiliği takıp etti. Aralık 1845-Temmuz 1846 tarihleri arasında ise Ticaret Nazırı olarak atandı. Şubat 1847-Şubat 1848 tarihleri arasında Maliye Nazırlığında bulundu. Şubat-Nisan 1848 tarihleri arasında " Meclis-i Ahkam-ı Adliye (Yargıtay)" reisliği yaptı.[2]

Sonra 1848 yılının Nisan ayında Sadrazam oldu ve bu görevde 3 ay kaldı. Sadrazam Koca Mustafa Reşid Paşa'nin kızı Ayşe Hatunla evlendi.

Sonra Eylül 1849-Ekim 1851 tarihleri arasında Hüdavendigar (Bursa) Valiliği ve Şubat-Eylül 1853 tarihleri arasında da Trabzon valiliği yapmıştır. 1854 yılında vefat etti.[2]

Oğlu Maliye Nazırı Hüseyin Sabri Paşa'dır. Torunları İstanbul'da "Meniz" soyadıyla yaşamaktadır.

Kaynakça

  1. Kuneralp, Sinan (1999) Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839-1922) Prosopografik Rehber, İstanbul:ISIS Press
  2. 1 2 3 4 5 Toksoy, Cemal (1999) "Ibrahim Sarim Paşa" Yaşam ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt:1 say.:642. İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ISBN 975-09=8-0071-0

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Koca Mustafa Reşid Paşa
Osmanlı Sadrazamı
29 Nisan 1848 - 12 Ağustos 1848
Sonra gelen:
Koca Mustafa Reşid Paşa
Önce gelen:
Sadık Rıfat Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
1841 - 1843
Sonra gelen:
Sadık Rıfat Paşa
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.